Foto's van ons bezoek aan Lourdes.

detoegangspoortnaarhetparkmetdekathedraalengrot_small.jpg hetbeeldvanwaarveelmensenbloemenbijleggen_small.jpg nogmaalsdebloemen_small.jpg dekathedraal_small.jpg
ophetpleinvoordekathedraal_small.jpg hetaltaarbuitenlinksvandetoegangsdeur_small.jpg bovendetoegangsdeurenvandekathedraal_small.jpg indekathedraal_small.jpg
eenkaarsjebranden_small.jpg eenkaarsjebranden2_small.jpg detrapnaarhetbovendeelvandekathedraal_small.jpg hetdakvandekathedraalbovendekathedraalweerapartekapellen_small.jpg
hetdakvandekathedraalbovendekathedraalweerapartekapellen2_small.jpg vanafhetdakvandekathedraaluitzichtoverhetgrotepleinvoordekathedraal_small.jpg hetgrotepleinvoordekathedraal_small.jpg kleineflesjestotjerrycansvan10literwordengevuldmetwateruitdegrot_small.jpg
derijwachtendenvoordegrot_small.jpg deingangvandekapelbovendekathedraal_small.jpg indekapel_small.jpg indekapel2_small.jpg
Page:[1] [2] [3]

Created with Web Album Generator